Afstandelijk, koud en onbenaderbaar: wat het non-verbaal verraadt over haar persoonlijkheid.

Blog

Het is algemeen bekend dat het grootste gedeelte van onze communicatie plaatsvindt non-verbaal. En toch nemen we juist dit gedeelte van de communicatie vaak maar voor lief, we zijn gefocust op wat iemand zegt en wij denken wel te weten wat we bij een ander zien. We oordelen veelal op basis van non-verbale communicatie (binnen 1/20e seconde hebben we namelijk al een oordeel). En vaak verkeerd. Daarbij kan (negatieve) oordeelsvorming ook zorgen voor een vertroebelde blik naar de ander en zorgt het voor ruis in de communicatie. We sluiten ons namelijk af voor alles wat buiten dit oordeel plaats vindt.